Transport adr

Najogólniej rzecz ujmując transport ADR zajmuje się przewozem towarów niebezpiecznych.

Jest to transport drogowy na rynku międzynarodowym określony na zasadach aktu prawnego z 1957 roku. Akt ten został sporządzony w Genewie, a przez Polskę został ratyfikowany w 1975 roku. Aktualizacja konwencji ADR odbywa się w każdym roku nieparzystym, a nowe przepisy wchodzą w życie obligatoryjnie od lipca. Umowa ta nakłada obowiązki zarówno na nadawcę jak i na przewoźnika, a naruszenie jej zasad sprowadza możliwość nałożenia kary przez organy państwowe.
Najistotniejszym elementem ujętym w tym akcie prawnym jest odpowiedni sposób zabezpieczenia towarów, tak aby ich przewóz nie zagrażał kierowcy oraz innym uczestnikom drogi. W umowie ADR towary niebezpieczne są szczegółowo wyszczególnione i opisane. Warto zaznaczyć, że za takie towary uznane są przede wszystkim materiały wybuchowe, środki łatwopalne, gazy czy substancje trujące, żrące, promieniotwórcze. Precyzyjnie zostały również określone materiały zakazane w przewozie międzynarodowym drogowym. Niezwykle ważne jest również, aby maksymalnie ograniczyć ewentualny negatywny wpływ tych substancji na środowisko.
Pojazdy przewożące środki niebezpieczne muszą obowiązkowo być oznakowane w widoczny sposób. Także wszystkie substancje i towary wewnątrz muszą być specjalnie oznakowane oraz zabezpieczone w sposób uniemożliwiający im przemieszczanie się w trakcie jazdy. Najczęściej wymagane są do tego specjalnie dedykowane oraz certyfikowane pojemniki czy kontenery, które również w środku muszą być specjalnie oznakowane i szczelne. Wszystkie towary muszą być dokładnie opisane w dokumentach dostarczonych kierowcy. Również sam pojazd powinien spełniać odpowiednie kryteria zawarte w dokumencie ADR, a kierowcy lub cały zespół transportowy powinni przejść specjalne szkolenia potwierdzone dokumentami. W umowie ADR możemy znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące formalności związanych z przewozem środków niebezpiecznych, wymagane dokumenty oraz ewentualne zagrożenia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych.
Lobi Transport

Nasze Usługi

Wycena

Spedycja drogowa

Usługa w zakresie transportu drogowego, polegająca na organizacji przewozu z określonego  punktu A do punktu B.

Transport drogowy

Przewóz towarów drogą lądową za pomocą różnego rodzaju pojazdów dostosowanych do rodzaju transportowanego ładunku.

Transport ADR

Dziedzina transportu zajmująca się przewozem środków łatwopalnych, promieniotwórczych i specjalistycznych.

Spedycja drogowa

Usługa w zakresie transportu drogowego, polegająca na organizacji przewozu ładunku z określonego  punktu A do punktu B.

Transport cysternami

Spedycja i transport materiałów płynnych i półpłynnych.

Transport gabarytowy i ponadgabarytowy

Przewóz ładunków przekraczających dopuszczalne normy.

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt
Wyślij zapytanie