O czym należy pamiętać organizując przewóz ładunków ADR ?

Przewożąc ładunki niebezpieczne należy przestrzegać rygorystycznych przepisów umowy ADR. ADR to europejska umowa dotycząca przewozu międzynarodowego towarów niebezpiecznych. Towary niebezpieczne to artykuły, których przewóz jest zabroniony bądź dopuszczony wyłącznie na warunkach określonych w umowie ADR. Mogą być w postaci stałej jako materiały sypkie, granulowane, w postaci płynnej lub gazowej, np. benzyna, rozpuszczalniki, nawozy, kwasy, propan czy acetylen. Do grupy towarów niebezpiecznych zaliczają się także zapalniczki, akumulatory, sztuczne ognie.

Oznakowanie pojazdu

Na samochodzie przewożącym towary niebezpieczne powinny znaleźć się dwie pomarańczowe tablice (ich dokładne wymiary określają przepisy). Na niej powinien znajdować się numer rozpoznawczy zagrożenia oraz numer UN rozpoznawczy materiału lub przedmiotu określony w przepisach ADR. Jedna tablica powinna znajdować się z przodu pojazdu, druga z tyłu.

Oprócz tablic należy umieścić po bokach pojazdu naklejki ostrzegawcze odpowiednie dla danego towaru niebezpiecznego. Może to być np. znak płomienia bądź wybuchającego materiału.

Należy także zwrócić uwagę czy towary przewożone mają również niezbędne oznakowania na pojedynczych opakowaniach. To jest obowiązkiem nadawcy, aby zadbać o odpowiednie naklejki informacyjne na pojedynczych towarach.

Niezbędna dokumentacja

Firma transportowa decydując się na przewóz ładunku niebezpiecznego powinna przygotować właściwą dokumentację oraz odpowiednie wyposażenie pojazdu zgodnie z wymogami.

Wyposażenie pojazdu

Co powinno znajdować się w pojeździe przewożącym towary niebezpieczne określa instrukcja pisemna przekazywana kierowcy.

Zazwyczaj powinny tam się znaleźć takie elementy:

 

Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych dokładnie precyzują jakie dokumenty i wyposażenie jest wymagane. Brak ich bądź niewłaściwe oznakowanie przy kontroli wiąże się z wysokimi karami, a nawet zatrzymaniem transportu do czasu wyjaśnienia i uzupełnienia braków. Obowiązki związane z przewozem ładunku ADR spoczywają zarówno na nadawcy, jak i na przewoźniku. Warto każdorazowo dl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *