Na czym polega transport międzynarodowy?

Polska znajdując się w centrum Europy jest szlakiem łączącym wschód z zachodem i północ z południem. To często przez nasz kraj przejeżdżają niezliczone ilości transportów międzynarodowych zapewniając dostawy dóbr i towarów na przeciwny koniec. Ruch tranzytowy przez Polskę rośnie co roku, a to stwarza konieczność odpowiedniego nim zarządzania.

Transport międzynarodowy to usługa przewozu ładunków pomiędzy krajami dwoma lub więcej. Oczywiście firmy prowadzące transport międzynarodowy, często prowadzą także transport krajowy i wewnątrzwspólnotowy. Przykładem transportu międzynarodowego będzie na przykład przewóz towarów z Litwy do Austrii.

 

Główne cele 

Celem transportu międzynarodowego jest między innymi wsparcie w rozwoju konkurencji. Pozwala to na wymianę, dostarczania dóbr z różnych regionów świata do danego kraju. Dzięki temu możemy zakupić towary wytwarzane poza granicami naszego kraju, a niekoniecznie możliwe do otrzymania od lokalnych wytwórców.

Kolejnym aspektem jest przeciwdziałanie monopolisty w sektorze transportowym. Mnogość firm przewozowych, ich różnorodność, a zarazem zakres oferowanych usług pozwala na racjonalne zarządzanie kosztami transportu i dowolność wyboru dostawcy usługi transportowej.

Następnie dbanie o bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno samego przewozu ładunku, jak i ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Odpowiednio przygotowane przepisy regulujące sam przewóz, dedykowane trasy do przewozu tranzytem to kwestie, które systematyzują pracę. Do tego warto zaznaczyć kwestie bezpieczeństwa zdrowia i życia zarówno kierowców, jak i lokalnych mieszkańców w miejscach przejazdu.

Na koniec należy wspomnieć o istotnym fakcie jakim jest rozwijanie węzłów transportowych. To one odpowiadają za rozbudowę sieci punktów odbiorów i dostaw, miejsc przeładunkowych bądź tranzytów.

 

Rozliczenia VAT 

Ważnym aspektem, o którym warto wspomnieć jest kwestia rozliczeń VAT. Transport poza UE jest zwolniony z podatku VAT, trasę należy wykazać na przykład na podstawie listu przewozowego. Transport krajowy i wewnątrzwspólnotowy jest rozliczany w Polsce według stawki 23%.

 

Rodzaje transportu międzynarodowego

Transport międzynarodowy może odbywać się drogą lądową: drogową bądź kolejową, drogą morską, wykorzystując np. kontenerowce, masowce czy tankowce. Oraz drogą powietrzną, najczęściej wykorzystywaną do szybkich dostaw dla produktów drobnych i z krótkim okresem świeżości. Rodzaj transportu jest z reguły dobierany zależnie od trasy i przewożonego towaru. Jest także podział na transport  całopojazdowy i drobnicowy. Ten ostatni z reguły jest dzielony na różnych nadawców i odbiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *