Czym jest transport drobnicowy i na co zwrócić uwagę?

Transport drobnicowy jest to przewóz towarów o małych rozmiarach, różnych kształtach i opakowaniach, niskiej wadze, które samodzielnie nie są w stanie zapełnić całego samochodu bądź kontenera. Tego typu ładunki łączy się w punktach przeładunkowych w jeden transport do miejsca docelowego. Często podczas transportu drobnicowego jest rozproszenie zarówno nadawców, jak i odbiorców. To także konieczność wydłużenia czasu na logistykę całego transportu.

Główne cechy

Transport drobnicowy cechuje przede wszystkim mnogość kształtów, opakowań, rodzajów, niska waga pojedynczej przesyłki. Transportowanie pojedynczo tych artykułów byłoby całkowicie nieopłacalne. Stąd kompletuje się cały pojazd lub kontener do transportu, aby koszty przewozu były stosunkowo niskie. Z tego powodu czas oczekiwania na te artykuły jest nieco wydłużony.

Przewóz towarów drobnicowych

Towary drobnicowe przesyłane są w opakowaniach, typu skrzynia, karton, butelkach, workach bądź bez opakowań, np. na paletach, w kontenerach. Kompletuje się je w paczki i tworzy przesyłki zbiorcze. Ważne, aby przy kompletacji wykorzystać maksymalnie przestrzeń załadunkową pojazdu. Przy towarze drobnicowym należy koniecznie zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie poszczególnych artykułów bądź paczek przed uszkodzeniem bądź narażeniem na działanie np. czynników atmosferycznych. Na trasie pojazdu, w punktach przeładunkowych, towary są częściowo wypakowywane, a kolejne dokładane. Ważne, aby spedytor rozplanował trasę w taki sposób, aby przebiegła ona najsprawniej i nie narażała klientów na dodatkowe koszty.

Planowanie takiego transportu wymaga wyjątkowej dbałości o najdrobniejsze szczegóły. Mnogość i różnorodność przewożonego towaru wymaga zwrócenia uwagi na detale i bezpieczeństwo takiego transportu. Przewóz powinien być zorganizowany w sposób jak najbardziej opłacalny finansowo przy jednoczesnym zachowani najwyższych standardów jakościowych i terminowych. Zarządzanie przestrzenią załadunkową odgrywa w tym przypadku kluczową rolę.

Ograniczenia w przewozie drobnicowym

Dotyczy to przede wszystkim towarów wymagających konkretnych warunków przewozu. To na przykład zwierzęta, żywe rośliny, towary z krótką datą przydatności, wyroby farmaceutyczne, towary niebezpieczne, wyroby jubilerskie, papiery wartościowe i inne. Każda z wymienionych grup podlega specjalnym ograniczeniom, dla których funkcjonują oddzielne przepisy transportowe.

Wady i zalety

Do wad przede wszystkim należy zaliczyć kwestie podatności na uszkodzenia , spowodowane złym zabezpieczeniem ładunku. Kolejną kwestią jest proces przeładunkowy wymagający sporej ilości czasu na rozładowanie i ponowne załadowanie. Czasem dochodzi jeszcze kwestia niepełnego wykorzystania przestrzeni załadunkowej.

Do zalet bezsprzecznie należy zapisać bardzo korzystną cenę transportu. Z racji, że jest to towar najczęściej wysyłany bezpośrednio do odbiorcy finalnego odchodzi również koszt związany ze składowaniem i magazynowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *