Co to jest spedycja?

Z definicji spedycja to najogólniej mówiąc: organizacja transportu towaru pomiędzy nadawcą, odbiorcą i przewoźnikiem. To zakres czynności począwszy od doboru środka transportu, poprzez załadunek i kompletację dokumentacji, aż po rozładunek w miejscu docelowym.

Spedycja powstała z uwagi na potrzebę oddzielenia czynności typowo handlowych, organizacyjnych od czynności typowo przewozowych. Spedytorem może być osoba fizyczna lub firma, której zadaniem jest zorganizowanie przewozu towaru.

Powierzenie spedytorowi czynności przewozu ładunku to oszczędność czasu i docelowo pieniędzy, ponieważ chroni klienta przed możliwymi błędami bądź awariami. Firmy spedycyjne mają ustalone procedury, które niwelują do minimum możliwe nieprawidłowości. Współpracują także z siecią firmą transportowych oraz kierowców. Czasem firmy spedycyjne dysponują również własnym zapleczem transportowym, jednak statystycznie częściej korzystają z różnych przewoźników.

Obowiązki spedycji

Spedycja otrzymując zlecenie transportu danego towaru odpowiada za wybór najlepszego środka transportu i dostępnego w tym czasie przewoźnika. Dobór ten jest zależny od przewożonego ładunku, oczekiwanych terminów realizacji, dostępności przewoźnika oraz kosztów. Spedytor pilnuje, aby załadunek odbył się w terminie, aby transport był ubezpieczony oraz dba o kompletację dokumentów niezbędnych do przewozu. Ewentualnie nadzoruje odprawę celną, jeśli jest to konieczne i tak mówi zawarta umowa. Spedytor koordynuje cały łańcuch dostaw od nadania paczki do odbioru przez klienta.

Podział spedycji

Na gałęziową, czyli taką, która jest realizowana za pośrednictwem jednego środka transportu. Oraz na intermodalną, kiedy wykorzystywane są różne gałęzie transportu. Wyróżnić można również spedycję międzynarodową i krajową. Spedycję podzielić można także ze względu na rodzaj środka transportu: drogową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *