O czym należy pamiętać organizując przewóz ładunków ADR ?

Przewożąc ładunki niebezpieczne należy przestrzegać rygorystycznych przepisów umowy ADR. ADR to europejska umowa dotycząca przewozu międzynarodowego towarów niebezpiecznych. Towary niebezpieczne to artykuły, których przewóz jest zabroniony bądź dopuszczony wyłącznie na warunkach określonych w umowie ADR. Mogą być w postaci stałej jako materiały sypkie, granulowane, w postaci płynnej lub gazowej, np. benzyna, rozpuszczalniki, nawozy, kwasy, propan czy acetylen. Do grupy towarów niebezpiecznych zaliczają się także zapalniczki, akumulatory, sztuczne ognie.

Oznakowanie pojazdu

Na samochodzie przewożącym towary niebezpieczne powinny znaleźć się dwie pomarańczowe tablice (ich dokładne wymiary określają przepisy). Na niej powinien znajdować się numer rozpoznawczy zagrożenia oraz numer UN rozpoznawczy materiału lub przedmiotu określony w przepisach ADR. Jedna tablica powinna znajdować się z przodu pojazdu, druga z tyłu.

Oprócz tablic należy umieścić po bokach pojazdu naklejki ostrzegawcze odpowiednie dla danego towaru niebezpiecznego. Może to być np. znak płomienia bądź wybuchającego materiału.

Należy także zwrócić uwagę czy towary przewożone mają również niezbędne oznakowania na pojedynczych opakowaniach. To jest obowiązkiem nadawcy, aby zadbać o odpowiednie naklejki informacyjne na pojedynczych towarach.

Niezbędna dokumentacja

Firma transportowa decydując się na przewóz ładunku niebezpiecznego powinna przygotować właściwą dokumentację oraz odpowiednie wyposażenie pojazdu zgodnie z wymogami.

Wyposażenie pojazdu

Co powinno znajdować się w pojeździe przewożącym towary niebezpieczne określa instrukcja pisemna przekazywana kierowcy.

Zazwyczaj powinny tam się znaleźć takie elementy:

 

Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych dokładnie precyzują jakie dokumenty i wyposażenie jest wymagane. Brak ich bądź niewłaściwe oznakowanie przy kontroli wiąże się z wysokimi karami, a nawet zatrzymaniem transportu do czasu wyjaśnienia i uzupełnienia braków. Obowiązki związane z przewozem ładunku ADR spoczywają zarówno na nadawcy, jak i na przewoźniku. Warto każdorazowo dl

Na czym polega transport międzynarodowy?

Polska znajdując się w centrum Europy jest szlakiem łączącym wschód z zachodem i północ z południem. To często przez nasz kraj przejeżdżają niezliczone ilości transportów międzynarodowych zapewniając dostawy dóbr i towarów na przeciwny koniec. Ruch tranzytowy przez Polskę rośnie co roku, a to stwarza konieczność odpowiedniego nim zarządzania.

Transport międzynarodowy to usługa przewozu ładunków pomiędzy krajami dwoma lub więcej. Oczywiście firmy prowadzące transport międzynarodowy, często prowadzą także transport krajowy i wewnątrzwspólnotowy. Przykładem transportu międzynarodowego będzie na przykład przewóz towarów z Litwy do Austrii.

 

Główne cele 

Celem transportu międzynarodowego jest między innymi wsparcie w rozwoju konkurencji. Pozwala to na wymianę, dostarczania dóbr z różnych regionów świata do danego kraju. Dzięki temu możemy zakupić towary wytwarzane poza granicami naszego kraju, a niekoniecznie możliwe do otrzymania od lokalnych wytwórców.

Kolejnym aspektem jest przeciwdziałanie monopolisty w sektorze transportowym. Mnogość firm przewozowych, ich różnorodność, a zarazem zakres oferowanych usług pozwala na racjonalne zarządzanie kosztami transportu i dowolność wyboru dostawcy usługi transportowej.

Następnie dbanie o bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno samego przewozu ładunku, jak i ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Odpowiednio przygotowane przepisy regulujące sam przewóz, dedykowane trasy do przewozu tranzytem to kwestie, które systematyzują pracę. Do tego warto zaznaczyć kwestie bezpieczeństwa zdrowia i życia zarówno kierowców, jak i lokalnych mieszkańców w miejscach przejazdu.

Na koniec należy wspomnieć o istotnym fakcie jakim jest rozwijanie węzłów transportowych. To one odpowiadają za rozbudowę sieci punktów odbiorów i dostaw, miejsc przeładunkowych bądź tranzytów.

 

Rozliczenia VAT 

Ważnym aspektem, o którym warto wspomnieć jest kwestia rozliczeń VAT. Transport poza UE jest zwolniony z podatku VAT, trasę należy wykazać na przykład na podstawie listu przewozowego. Transport krajowy i wewnątrzwspólnotowy jest rozliczany w Polsce według stawki 23%.

 

Rodzaje transportu międzynarodowego

Transport międzynarodowy może odbywać się drogą lądową: drogową bądź kolejową, drogą morską, wykorzystując np. kontenerowce, masowce czy tankowce. Oraz drogą powietrzną, najczęściej wykorzystywaną do szybkich dostaw dla produktów drobnych i z krótkim okresem świeżości. Rodzaj transportu jest z reguły dobierany zależnie od trasy i przewożonego towaru. Jest także podział na transport  całopojazdowy i drobnicowy. Ten ostatni z reguły jest dzielony na różnych nadawców i odbiorców.

Czym jest transport drobnicowy i na co zwrócić uwagę?

Transport drobnicowy jest to przewóz towarów o małych rozmiarach, różnych kształtach i opakowaniach, niskiej wadze, które samodzielnie nie są w stanie zapełnić całego samochodu bądź kontenera. Tego typu ładunki łączy się w punktach przeładunkowych w jeden transport do miejsca docelowego. Często podczas transportu drobnicowego jest rozproszenie zarówno nadawców, jak i odbiorców. To także konieczność wydłużenia czasu na logistykę całego transportu.

Główne cechy

Transport drobnicowy cechuje przede wszystkim mnogość kształtów, opakowań, rodzajów, niska waga pojedynczej przesyłki. Transportowanie pojedynczo tych artykułów byłoby całkowicie nieopłacalne. Stąd kompletuje się cały pojazd lub kontener do transportu, aby koszty przewozu były stosunkowo niskie. Z tego powodu czas oczekiwania na te artykuły jest nieco wydłużony.

Przewóz towarów drobnicowych

Towary drobnicowe przesyłane są w opakowaniach, typu skrzynia, karton, butelkach, workach bądź bez opakowań, np. na paletach, w kontenerach. Kompletuje się je w paczki i tworzy przesyłki zbiorcze. Ważne, aby przy kompletacji wykorzystać maksymalnie przestrzeń załadunkową pojazdu. Przy towarze drobnicowym należy koniecznie zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie poszczególnych artykułów bądź paczek przed uszkodzeniem bądź narażeniem na działanie np. czynników atmosferycznych. Na trasie pojazdu, w punktach przeładunkowych, towary są częściowo wypakowywane, a kolejne dokładane. Ważne, aby spedytor rozplanował trasę w taki sposób, aby przebiegła ona najsprawniej i nie narażała klientów na dodatkowe koszty.

Planowanie takiego transportu wymaga wyjątkowej dbałości o najdrobniejsze szczegóły. Mnogość i różnorodność przewożonego towaru wymaga zwrócenia uwagi na detale i bezpieczeństwo takiego transportu. Przewóz powinien być zorganizowany w sposób jak najbardziej opłacalny finansowo przy jednoczesnym zachowani najwyższych standardów jakościowych i terminowych. Zarządzanie przestrzenią załadunkową odgrywa w tym przypadku kluczową rolę.

Ograniczenia w przewozie drobnicowym

Dotyczy to przede wszystkim towarów wymagających konkretnych warunków przewozu. To na przykład zwierzęta, żywe rośliny, towary z krótką datą przydatności, wyroby farmaceutyczne, towary niebezpieczne, wyroby jubilerskie, papiery wartościowe i inne. Każda z wymienionych grup podlega specjalnym ograniczeniom, dla których funkcjonują oddzielne przepisy transportowe.

Wady i zalety

Do wad przede wszystkim należy zaliczyć kwestie podatności na uszkodzenia , spowodowane złym zabezpieczeniem ładunku. Kolejną kwestią jest proces przeładunkowy wymagający sporej ilości czasu na rozładowanie i ponowne załadowanie. Czasem dochodzi jeszcze kwestia niepełnego wykorzystania przestrzeni załadunkowej.

Do zalet bezsprzecznie należy zapisać bardzo korzystną cenę transportu. Z racji, że jest to towar najczęściej wysyłany bezpośrednio do odbiorcy finalnego odchodzi również koszt związany ze składowaniem i magazynowaniem.

Co to jest spedycja?

Z definicji spedycja to najogólniej mówiąc: organizacja transportu towaru pomiędzy nadawcą, odbiorcą i przewoźnikiem. To zakres czynności począwszy od doboru środka transportu, poprzez załadunek i kompletację dokumentacji, aż po rozładunek w miejscu docelowym.

Spedycja powstała z uwagi na potrzebę oddzielenia czynności typowo handlowych, organizacyjnych od czynności typowo przewozowych. Spedytorem może być osoba fizyczna lub firma, której zadaniem jest zorganizowanie przewozu towaru.

Powierzenie spedytorowi czynności przewozu ładunku to oszczędność czasu i docelowo pieniędzy, ponieważ chroni klienta przed możliwymi błędami bądź awariami. Firmy spedycyjne mają ustalone procedury, które niwelują do minimum możliwe nieprawidłowości. Współpracują także z siecią firmą transportowych oraz kierowców. Czasem firmy spedycyjne dysponują również własnym zapleczem transportowym, jednak statystycznie częściej korzystają z różnych przewoźników.

Obowiązki spedycji

Spedycja otrzymując zlecenie transportu danego towaru odpowiada za wybór najlepszego środka transportu i dostępnego w tym czasie przewoźnika. Dobór ten jest zależny od przewożonego ładunku, oczekiwanych terminów realizacji, dostępności przewoźnika oraz kosztów. Spedytor pilnuje, aby załadunek odbył się w terminie, aby transport był ubezpieczony oraz dba o kompletację dokumentów niezbędnych do przewozu. Ewentualnie nadzoruje odprawę celną, jeśli jest to konieczne i tak mówi zawarta umowa. Spedytor koordynuje cały łańcuch dostaw od nadania paczki do odbioru przez klienta.

Podział spedycji

Na gałęziową, czyli taką, która jest realizowana za pośrednictwem jednego środka transportu. Oraz na intermodalną, kiedy wykorzystywane są różne gałęzie transportu. Wyróżnić można również spedycję międzynarodową i krajową. Spedycję podzielić można także ze względu na rodzaj środka transportu: drogową.

Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu firmy transportowej?

Obecnie na rynku można znaleźć szereg firm oferujących przewóz ładunków bądź osób. W ich ofercie znajdziemy różnorodne korzyści, z którymi warto dogłębnie się zapoznać. To przecież od firmy transportowej zależy sposób i terminowość realizacji naszych wysyłek. Przy wyborze firmy transportowej często zresztą mylnie kierujemy się samą ofertą cenową. Warto zwrócić uwagę również na inne aspekty.

Rodzaj ładunku

To jaki ładunek mamy do przewożenia, jak często i w jakich warunkach powinny się odbywać transporty to zasadnicze pytania, które należy zadać sobie przy wyborze firmy transportowej. Do tego dochodzą kwestie jaki transport dokąd wysyłamy nasz transport. Czy są to wyłącznie trasy krajowe, czy też międzynarodowe, czy to jest przewóz całych palet czy raczej drobnicowy. Czy zależy nam na ekspresowych wysyłkach czy nasz ładunek może zaczekać. W szczególnych przypadkach kiedy mamy do czynienia z transportem wielkogabarytowym, niskopodwoziowym bądź ADR (ładunek określony jako niebezpieczny) wówczas te kwestie powinny stanowić priorytet w wyborze firmy transportowej.

Doświadczenie w branży

Wieloletnie doświadczenie i pozytywne rekomendacje to bardzo wartościowe informacje jakie możemy uzyskać o potencjalnym partnerze biznesowym. Obecnie polecenia to najpopularniejsza forma pozyskiwania wartościowych kontaktów. Jednak trzeba oczywiście każdorazowo zweryfikować taką informację. Długoletni staż firmy transportowej to także wiedza, jaką zdobyto przez lata pracy. To także znajomość przepisów lokalnych i międzynarodowych dotyczących zasad przewożenia poszczególnych rodzajów ładunków. Warto dopytać w nowej firmie o kierowców, jaki jest ich staż, jakie mają doświadczenie, czy mają wymagane przepisami pozwolenia i uprawnienia. To ostatecznie od nich zależy bezpieczeństwo i terminowość przewozu naszego ładunku.

 

Cena i jakość usług

Oczywiście kolejnym z ważnych czynników jest kwestia ceny. Jest to czynnik, który także wpływa na decyzję o wyborze firmy transportowej. Jednak warto zwrócić uwagę na priorytety jakie stawiają przed nami nasi odbiorcy. Cena nie zawsze idzie z jakością usług. To ostatecznie nasz odbiorca będzie nam wystawiał ocenę za cały proces dostawy, a nie firmie transportowej. Stąd tak ważne jest, aby kierować się przy wyborze nadrzędną wartością jaką jest zadowolenia naszego odbiorcy z otrzymanej przesyłki.

 

Jak widać wybór firmy transportowej to szereg pytań, które należy zadać sobie przed rozpoczęciem poszukiwań. Dobrym sposobem na rozpoczęcie współpracy jest okres próbny. Kiedy możemy sprawdzić czy dana firma jest w stanie spełnić nasze oczekiwania i realizować zlecenia zgodnie z wymaganiami. Konkretne określenie swoich wymagań zdecydowanie ułatwia współpracę i ogranicza ilość możliwych błędów i pomyłek.

Jaka jest różnica pomiędzy firmą spedycyjną, a firmą transportową?

Na początku zdefiniujmy oba zagadnienia: firma transportowa to jednostka, która zajmuje się przewozem ładunku z jednego miejsca do drugiego, firma spedycyjna natomiast zajmuje się organizacją takiego transportu. Firma spedycyjna nie zawsze posiada własną flotę samochodów i kierowców, zazwyczaj posiłkuje się przewoźnikami zewnętrznymi.

Firma transportowa

Do jej głównych zadań należy przewóz ładunku pomiędzy zleceniodawcą a odbiorcą. Zazwyczaj firma transportowa dysponuje swoimi pojazdami bądź całą flotą pojazdów i udostępnia je wraz z kierowcą na czas przewiezienia towaru pod wskazany adres. Odpowiada ona za bezpieczne dostarczenie ładunku, w ustalonym w umowie terminie. Do jej obowiązków należy także zadbanie o kwestie związane z zapewnieniem pozwoleń i dopuszczenia pojazdów na danej trasie, a także zadbanie o aktualne uprawnienia kierowców do przewozu określonych ładunków.

Firma spedycyjna

To jednostka, która zajmuje się transportem naszego ładunku w szerszym zakresie. Zazwyczaj nie posiada własnej floty samochodów, jednak współpracuje z wieloma firmami transportowymi. Z racji swojej kompleksowości i wszechstronności jest w stanie zorganizować dowolny transport, niezależnie od przewożonego ładunku. Ta mnogość ofert transportowych jakie skupia u siebie to łatwość dopasowania idealnego rozwiązania dla każdego zleceniodawcy. Spedycja zajmuje się przewiezieniem towaru począwszy od odbioru z danego punktu poprzez dobór najlepszej metody transportu, wybór przewoźnika, zadbanie o kwestie odpraw celnych, pozwoleń, aż po dostawę do punktu docelowego. To rozwiązanie doskonale sprawdza się kiedy zleceniodawca nie ma odpowiednich zasobów do samodzielnej realizacji takiego zadania.

Reasumując podstawowe różnice to:

Współpraca pomiędzy firmą transportową a spedycyjną to rodzaj symbiozy, w której obie strony korzystają. Zazwyczaj przy długoterminowej pracy obie strony cenią sobie jakość i terminowość drugiej, a to przekłada się finalnie na zadowolenia zleceniodawcy.